Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Anthropos 13. 2. 2018

4. ročníky navštívily brněnský Anthropos.

Exkurze byla vstupem do dějepisné části učiva vlastivědy. Nálezy z dob pravěku a život prvních předchůdců člověka, kostra i model mamuta v životní velikosti žáky zaujaly. Všechny poznatky mohou využít v dalších hodinách. 

Mgr. Václava Nešpůrková a Mgr. Dana Konečná

Spolufinancováno ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 ID ZZ00015.0353.

 

více info

Preventivní program ve 3. a 4. třídách

„Na zdraví! Děkuji, raději ne...“ V úvodu si žáci řekli, co je to alkohol. Kdo může alkohol a kdo ne. Je to droga, která má protichůdné účinky. Pod vlivem alkoholu někteří lidé konají trestné činy. Mohou si způsobit úraz popř. zapříčinit dopravní nehodu, úraz někomu jinému. Také mohou poškodit cizí majetek. Pod vlivem alkoholu se nesmí řídit auto ani kolo.

Negativní vliv alkoholu na děti. Častá konzumace alkoholu škodí zdraví. Může mít negativní vliv i v dospělosti. Závislost u dětí na alkoholu vzniká rychleji. Často přechází k dalším závislostem. Nakonec dostali žáci prostor k dotazům.

více info

Rekordy a kuriozity

Sněžka je nejvyšší hora u nás. A co nejvyšší hora v Anglii? Znáte ji? A nejdelší české slovo? Jakou cenu má nejdražší klavír? Na tyto otázky a mnohé další hledali žáci odpovědi celý týden v různých předmětech. Zadání mělo jedno společné, a to předponu „nej“. Tématem totiž byly „Rekordy a kuriozity“.

více info

Rekordyáda ve 3.A

Třída 3. A se zapojila do celoškolního projektu Rekordy a kuriozity akcí Každý je v něčem nejlepší (1. 2.). Byla to zábavná rekordyáda, kde se každý snažil překonat sám sebe při tvořivých činnostech a zapojil „nejen tělo, ale i mozek“.

A jaké disciplíny na žáky čekaly?

1.           Hod létajícím talířem na dálku

2.           Skok přes švihadlo – počet přeskoků v časovém limitu 1 min

3.           Vrh papírovou koulí na cíl

4.           Střih – nejdelší spirála vystřižená z donesené PET lahve

5.           Přesnost – nejpřesnější kresba nohou podle předlohy v časovém limitu

6.           Hod kartami na cíl – 10 karet vhazovaných do kbelíku sčítal se počet zásahů

Mgr. Ivana Válalová

více info

Dne 24.1. se pět  žáků pátého ročníku vydalo na okresní kolo olympiády v matematice, které pořádá Dům dětí a mládeže v Třebíči, aby se pokusili pokořit náročné úkoly z oblasti aritmetiky a geometrie. V celkovém počtu třiceti dvou úspěšných řešitelů základního kola, kteří se sjeli z devíti základních škol našeho okresu, se naši fandové matematiky neztratili. Mezi osmnácti úspěšnými řešiteli úkolů okresního kola se umístili hned tři naši žáci a to na 8. místě, na 7. místě a na 2. místě.

Gratulujeme.

Mgr. Ivona Špačková

více info

Preventivní program v 7. třídách

V pondělí 29. 1. 2018 proběhl v 7. Ročníku preventivní program od Oblastní charity Třebíč zaměřený na téma Šikana. Žáci se v úvodu zamýšleli nad tím, co si pod tímto pojmem představují a uváděli různé situace, které považují za šikanu.

více info

Okresní kolo konverzační soutěže v AJ

25. a 26. ledna se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Jazykově nadaní žáci z celého třebíčského okresu se utkali v poslechovém testu z angličtiny, dále při popisování obrázku a improvizované reakci na problémovou situaci.

více info

Ve středu proběhlo na prvním stupni školní kolo recitační soutěže. Nejprve se ve Studiu Kopce sešli žáci 1. – 3. ročníků. Poté je vystřídali starší spolužáci ze 4. a 5. ročníků. Dnešnímu školnímu kolu předcházela kola třídní, z nichž ti nejúspěšnější dnes recitovali. Všem patří velká pochvala za odvahu a vítězům velká gratulace.  

 

Mgr. Radka Václavková

více info

Recitační soutěž na 2. stupni

V úterý 23. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. V učebně hudební výchovy se sešlo 25 soutěžících z 6. – 8. ročníku. 

více info

Projekt - Martin Luther King

Dne 15. 1 se žáci osmého ročníku v rámci výuky anglického jazyka zúčastnili projektu Den Martina Luthera Kinga

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  |  další >>
strana: 46 / 47   celkem: 470 záznamů