Škola nanečisto v naší Přípravce
Proč studovat Na Kopcích?
Studovat Na Kopcích není nuda!
Aktuality

Drakiáda

Drakiáda

V sobotu 19. října pořádala Školní družina akci s názvem DRAKIÁDA ve spolupráci s třebíčským DDM. Paní vychovatelky připravily pro všechny návštěvníky (jak rodiče, tak děti) bohatý program. Na děti čekal skákací hrad, aktivity v tělocvičně, ale i taneční vystoupení TS Positive a ohňová show. Akce sklidila velký úspěch a počasí také přálo. Moc děkujeme všem, kteří se přišli na akci podívat a užili si s námi „dračí“ odpoledne.

více info

Bezpečně na silnici v Začít spolu

Bezpečně na silnici v Začít spolu

Ve čtvrtek 17. října byl u našich prvňáčků plný dopravní výchovy. Nejprve k nim zavítal strážník z řad městské policie. Žáci se seznámili s uniformou a vybavením strážníků. Hravou formou si připomněli, jak mají správně přecházet silnici, jak se chovat na ulici, na kole a prokázali znalost důležitých telefonních čísel. Policejní medvídek Míša jim poradil, jak se správně zachovat při napadení psem. Po přestávce se žáci rozdělili do center aktivit a pokračovali v plnění úkolů z dopravní výchovy. Doufáme, že nabyté znalosti využijí v praktickém životě, aby se vyvarovali nebezpečným nehodám.

Mgr. Ivana Válalová

více info

Není kámen jako kámen

Není kámen jako kámen

Žáci 5. tříd navštívili v třebíčském zámku Svět neživé přírody – expozici minerálů. Zde si mohli některé exponáty prohlédnout, potěžkat i porovnat. Dozvěděli se také spoustu zajímavostí o jejich původu. Formou interaktivního kvízu si procvičili své znalosti o neživé i živé přírodě.

Iveta Petráňková, Václava Nešpůrková

více info

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

9. ročníky – Návštěva Úřadu práce v Třebíči

V průběhu měsíce října navštívili žáci devátých ročníků Úřad práce v Třebíči, kde jim byly představeny možnosti studia v dalších letech a různé profese, které by mohli vykonávat. Na všechny otázky jim odpovídala pracovnice střediska. Žáci si návštěvu moc užili a odešli obohaceni o nové poznatky, které jim pomohou ve volbě svého budoucího povolání a profese.

Mgr. Michaela Komendová, Mgr. Antonín Malach

 

více info

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Den zdraví ve 3. B – projektový den

Do projektu Týden zdraví se zapojila také 3. B. Ve středu 9. 10. jsme si nejdříve povídali o našich oblíbených jídlech, o zážitcích spojených s jídlem a vztahu dětí k vaření nebo pečení, nechybělo ani povídání o oblíbených sportech. Poté si děti na několika stanovištích, včetně bonusového úkolu, zkusily vypočítat různé druhy slovních úloh a příkladů, které se vztahovaly k jídlu. Na úkolech mohly pracovat samostatně, nebo ve skupinkách. V další části děti vystřihovaly obrázky se zdravými i méně zdravými potravinami a nápoji a vytvořily si své vlastní obchody. Vybíraly zboží, nakupovaly a platily penězi, které si samy doma vyrobily nebo vytiskly. Hravou formou si tak procvičily sčítání a odčítání (nejen) do 100. Na závěr dne si ve skupinkách vytvořily postavy, jejichž břicha vyplnily zdravými a nezdravými potravinami a nápoji. Mohly si tak uvědomit, že pro každého je „zdravá/nezdravá“ potravina nebo nápoj něco jiného. Děti pracovaly s nadšením, projektový den je moc bavil, největší úspěch zaznamenaly obchůdky.

Mgr. Lenka Červeňová

více info

Výuka metodou CLIL ve 4. A

Výuka metodou CLIL ve 4. A

V pátek 11. 10. 2019 proběhl celodenní projekt vedený v anglickém jazyce. Tato metoda se nazývá CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Tato metoda je dětem ze 4. A již známá, protože v minulém školním roce s paní učitelkou podobné projekty absolvovaly.

Tentokrát bylo tématem "The Universe - Solar System". Během projektového vyučování se děti naučily pojmenovávat různá vesmírná tělesa, planety naší Sluneční soustavy, zjistily, kdo jako první přistál na Měsíci, jaké jsou fáze Měsíce a další. Třídou zněla také anglická píseň s názvem "The Solar System Song" a proběhla i četba anglické knížky s porozuměním "How to Catch a Star" (O. Jeffers).

Projekt děti velice bavil a vůbec nikomu nevadilo, že byl vyučovaný v cizím jazyce. Výsledkem byl nádherný lapbook plný interaktivních obrázků a zajímavých informací, ze kterých mohou děti čerpat i do předmětu Přírodověda.

Mgr. Denisa Hudková

více info

Den zdraví v Začít spolu

Den zdraví v Začít spolu

I naši prvňáčci se zapojili do akce města – TÝDEN ZDRAVÍ. Ve čtvrtek 10. října mohli přijít do školy společně s rodiči nebo prarodiči. Po ranním kruhu následovala ochutnávková zdravá svačinka. A věřte, že bylo co ochutnávat: ovesné nebo mrkvové sušenky, pomazánky z červené řepy či mrkve, tvarohu a pažitky, zdravé muffiny. K ochutnání byl i domácí žitný chléb a velké množství ovoce a zeleniny. Po vydatné svačině se všichni vypravili na výšlap třebíčské věže. Prvňáčci statečně zdolali všech 162 schodů nahoru i dolu. Mnozí překonali svůj velký strach. Poděkování patří i rodičům a prarodičům za velkou podporu a pomoc. Druhý den si žáci vyzkoušeli postavit věž z krychliček. Venku provedli měření, jestli by se třebíčská věž vešla na délku do naší školy. Co myslíte? Žáčci z Kvítečkova vám rádi odpoví.

 

Mgr. Ivana Válalová

více info

Den pro zdraví – projektový den v 5.B

Dne 9. října se páťáci seznámili s tím, jak zdravě jíst a žít. Povídali jsme si o zdravých a nezdravých potravinách a správné skladbě jídelníčku. Řešili jsme a navrhovali ideální svačinu pro školáka. Na základě získaných znalostí jsme sestavili potravinovou pyramidu. Také jsme zjišťovali, kolik hodin týdně se hýbeme. Na závěr jsme si vyrobili ve skupinkách čtyři výborné a zdravé pomazánky, mňam.

Petráňková

více info

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

ESKO – T a skládka TKO PETRŮVKY

V úterý 8. října se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze připravené společností ESKO-T. V informačním centru firmy se během zajímavého výkladu a instruktážního filmu dověděli hodně o třídění, recyklaci i ukládání odpadů v Třebíči. Poté navštívili třídící linku na odpad přímo v areálu firmy. Další cesta, tentokrát autobusem, směřovala na skládku TKO Petrůvky a nově vybudovanou kompostárnu. Ve škole získané informace graficky zpracovali na počítači. Akce se všem líbila.

L. Auerová a Z. Dreslerová

více info

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

Týden pro zdraví ve 3. A a 4. A

V rámci Týdne pro zdraví žáci každý den cvičí, povídají si o zdravé stravě. Seznámili se s pyramidou výživy, ve skupinách si vyzkoušeli znalost zeleniny a ovoce. Nejvíce ale všechny děti bavila dnešní práce ve cvičné kuchyňce. Každá skupina si vybrala vhodný recept a pak děti připravovaly zeleninové a ovocné špízy, tvarohovou pomazánku s česnekem... Zdravá svačinka se povedla a všem chutnala.

 Mgr. Božena Moltašová

Taktéž projekt proběhl ve třídě 4. A, kdy se děti nejprve seznámily s potravinovou pyramidou a ve školní kuchyňce vytvořili dvě naprosto odlišná jídla – jedno zdravé a jedno nezdravé. Jednalo se o pizzu a o ovocný talíř „mandala“. Během projektového vyučování si žáci zopakovali převody jednotek a vážení na kuchyňské váze. Odměnou byla chutná svačinka pro každého, kdo přiložil ruku k dílu.

Mgr. Denisa Hudková

více info
<< předchozí  |   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  |  další >>
strana: 6 / 35   celkem: 345 záznamů