Home >Školní družina a školní klub >Aktuálně >Adventní vystoupení v knihovně
Školní družina a školní klub

Adventní vystoupení v knihovně

Adventní vystoupení v knihovně

Chlapci a děvčata se svými vychovatelkami připravili pásmo koled, tanců a básní, kterými potěšili svoje nejbližší, kteří v úterý 12. prosince přišli do knihovny na Modřínové ulici.