Školní družina a školní klub

Den dětí

Den dětí

Děti ze školní družiny slavily svůj velký den v úterý 6. 6. odpoledne od 14. do 15. hodiny malováním na chodník.

Kreslily s nadšením a svými hezkými obrázky vyzdobily část prostranství před školou.

Radost ze svého díla, ale i sladkost jim byly odměnou.