Školní družina a školní klub

Školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budeme za školní družinu vybírat 300,-Kč za měsíc, toto nově stanovila Rada města Třebíč.

Máme v plánu nabízet tyto kroužky:

keramika, šikulka, kuchaříček, výtvarný, taneční, dramatický, stolní tenis, pohybové hry, fotbal, florbal, flétna, kytara, ukulele, počítače, čajovna s knihou, logopedická cvičení, badminton, deskové hry, korálkování

Podle předběžného zájmu doplníme detaily každého kroužku, které na začátku září oznámíme a pošleme závaznou přihlášku.

Děti, které navštěvují kroužky, musí být přihlášené do ŠD.

Níže je možné stáhnout nezávaznou přihlášku do školní družiny, kterou dostaly v tištěné podobě všechny děti 1. stupně.

Pokračujeme i ve výuce náboženství pro zájemce z žáků 1. stupně.