Home >Pro budoucí prvňáčky >Aktuálně >Program Začít spolu pokračuje
Pro budoucí prvňáčky

Program Začít spolu pokračuje

Program Začít spolu pokračuje

Základní škola a mateřská škola v Třebíči, Na Kopcích otevřela poprvé první třídu Začít spolu již v roce 2019. I v nadcházejícím letech plánujeme v tomto pokračovat. 

Nyní se tedy dle tohoto programu vyučuje ve třídě 1.A, 1.B, 2.A a 3.A.

Tento moderní program začal pedagogy v ČR inspirovat od poloviny devadesátých let a těší se stále větší oblibě. Klade důraz na komunikaci, rozvíjí nejen osobnost a samostatnost jednotlivce, ale i týmovou spolupráci. Učivo je integrováno do tematických celků, což zvyšuje motivaci a přispívá k trvalosti získaných poznatků a dovedností. Děti je hned na začátku využívají při praktické činnosti a poznávají jejich smysl, což je jedním z předpokladů efektivního učení.

Posláním pedagogů je vytvořit takové rozmanité a podnětné prostředí, aby mohly děti co největší množství poznatků získat svým vlastním úsilím, aby využily jejich vnitřní motivaci, aby je výuka bavila.

Hodnocení učitelů je zaměřeno na posuzování pokroků jednotlivých dětí, chyba je považována za přirozený projev a východisko k pokroku, řeší také vztahy mezi dětmi.

Třída je uspořádána do tzv. center aktivit, uprostřed místnosti je koberec, kde se děti po příchodu scházejí do tzv. ranního kruhu k přečtení ranní zprávy, řeší různé úkoly a situace během dne a na konci vyučování zde hodnotí svoji práci. Po uvítání v ranním kruhu probíhá výuka psaní, čtení a počítání moderními metodami tak, aby si všechny děti osvojily dané učivo.

Obyčejně v druhé polovině výuky se těžiště výuky přesouvá do center aktivit. Tam prostřednictvím společné a samostatné práce plní rozmanité úkoly. Každé centrum – skupina plní odlišný úkol, v průběhu 1 – 2 týdnů se děti postupně v jednotlivých centrech vystřídají. V podstatě jde o aplikaci poznatků, které děti získají během výuky po ranním kruhu. Nedílnou součástí je sebehodnocení a hodnocení práce každé skupiny s prezentací výtvorů z center.

Všechny činnosti a předměty sjednocuje hlavní téma (např. Vánoce, podzim, rostliny) po dobu nejméně dvou týdnů, jedná se o tzv. integrovanou tematickou výuku.

Děti se učí číst genetickou metodou, která vychází z hláskování a psaní velkých tiskacích písmen, kdy velmi rychle zvládnou techniku čtení slov, celých vět a čtou i píšou hned od začátku s porozuměním.

Důležitou součástí společně tráveného času během vyučování jsou pravidla, která si děti postupně tvoří samy tak, aby jim zajistila pohodový průběh dne a podporovala dobré fungování kolektivu.

Spolupráce s rodiči je podporována a velmi ceněna, je důležitým předpokladem efektivního vyučování, není zúžena na pouhé sdělování obtíží, ale je účinným prostředkem rozvoje každého dítěte. Rodiče jsou považováni za prvotní partnery učitele, vítají se jakékoliv podněty, připomínky a návrhy.

Další předností, která stojí za zmínku a přispívá ke zdravému životnímu stylu, je přidání hodiny tělesné výchovy, žáci tedy tráví pohybem ve škole celkem tři vyučovací hodiny týdně.