Home >Základní škola >Dění ve škole - akce školy >Centra aktivit v angličtině ve čtvrté třídě
Základní škola

Centra aktivit v angličtině ve čtvrté třídě

Centra aktivit v angličtině ve čtvrté třídě

Žáci 4. A si vyzkoušeli centra aktivit jako typickou formu programu Začít spolu i v angličtině. Byli rozděleni do třech skupin, které se po dobu třech vyučovacích hodin věnovali týmové i samostatné práci. Náplň úkolů vycházela ze třetí lekce učebnice EXPLORE TOGETHER 2. První centrum pracovalo s písničkou, druhé s příběhem a třetí s vystřihovánkou, všechny činnosti procvičovaly slovní zásobu nábytku a předložek místa. Netradiční výuka angličtiny děti zaujala, mohly využít již dříve nabyté dovednosti z této formy výuky.