Home >Základní škola >Dění ve škole - akce školy >Dramatizace příběhu v angličtině u třeťáků
Základní škola

Dramatizace příběhu v angličtině u třeťáků

Dramatizace příběhu v angličtině u třeťáků

Třeťáci strávili několik hodin angličtiny nácvikem dramatizace příběhu z učebnice, tentokrát o přípravě na školní oslavu. Nejdřív ho zhlédli v animované formě na videu, poté četli v učebnici jako komiks a nakonec si zkusili jako herci jednoduchý příběh zahrát. Museli se naučit zpaměti text, který tvoří většinou důležité fráze se základními slovíčky. Aktivní forma výuky děti baví, postupně se zlepšují nejen v dramatizaci, ale i angličtině.