Home >Základní škola >Dění ve škole - akce školy >Praktické ověření adsorbční vlastnosti živočišného uhlí
Základní škola

Praktické ověření adsorbční vlastnosti živočišného uhlí

Praktické ověření adsorbční vlastnosti živočišného uhlí

Žáci 8. tříd v hodinách chemie si prakticky ověřili jak funguje živočišné neboli černé uhlí v těle člověka. Zjistili, že na velký povrch jemných částeček uhlí se snadno adsorbují jiné látky. Proto se při bolestech břicha podává několik tablet živočišného uhlí. V trávicím traktu se na plošný povrch uhlí „nalepí" látky, které způsobují křeče břicha a spolu s ním odejdou z těla ven. Žáci si zároveň ověřili, že zvládnou sestavit filtrační aparaturu a přefiltrovat suspenzi. Žáky samostatná práce bavila a určitě zpestřila výuku chemie.

Ženíšková