Home >Základní škola >Dění ve škole - akce školy >Závěr školního roku v 7. B
Základní škola

Závěr školního roku v 7. B

Závěr školního roku v 7. B

V úterý 26. 6. se žáci 7. B vydali do lanového centra, kde si vyzkoušeli různé lanové překážky a horolezeckou stěnu nabízející obtížné i lehčí výstupy, to vše pod vedením odborného instruktora. Pro některé děti to byla výzva, ale všichni dráhu zvládli na jedničku. Dále jsme si zde zahráli stolní tenis, volejbal a stihli si i zastřílet na koš. Nakonec jsme síly doplnili v cukrárně.
Ve středu jsme si zahráli stopovanou v okolí Lubí, kterou děvčata nachystala pro ostatní spolužáky. Po cestě jsme plnili řadu úkolů a sbírali indicie, abychom se dopátrali až k pokladu. Vše jsme zvládli a na konci nás čekala odměna. Konec školního roku si žáci užili a teď hurá na prázdniny.