Home >Pro budoucí prvňáčky >Dění ve třídách Začít spolu >Centra aktivit – Prázdninové putování ve 3. A
Pro budoucí prvňáčky

Centra aktivit – Prázdninové putování ve 3. A

Začít spolu

Centra aktivit – Prázdninové putování ve 3. A

Posledními centry aktivit se naše třeťačky a třeťáci pomalu ale jistě začali připravovat na prázdninové toulky naší krásnou zemí. A jste zvědaví, jaké úkoly se v centrech plnili? V centru Svět se skládala mapa České republiky, přiřazovala se krajská města a hrála se hra Česko (brainbox). V centru Jazyková pravidla se opakoval pravopis psaní velkých písmen, stejně tak i v centru Psaní. A opět se zde všichni seznamovali s různými názvy vlastních jmen obcí, hor, pohoří, řek, ulic apod. V centru Matematika se žákyně a žáci vydali na cyklotoulky a počítali ujeté kilometry. V centru Čtení se navštívil hrad Karlštejn. Centrum Umění si připravilo hudební úkol. Naučit se hrát a zpívat písničku Milé léto. V centrech aktivit čas pěkně plyne a prázdniny již ťukají na dveře. Tak doufejme, že mnoho žákyň a žáků místa z center aktivit i osobně navštíví. Krásné putování naší vlastí.

Ivana Válalová