Pro budoucí prvňáčky

Chovám se správně ve 4. A

Začít spolu

Chovám se správně ve 4. A

V úterý 15. listopadu se naši čtvrťáci a čtvrťačky poprvé setkali s paní policistkou str. Zuzanou Jančářovou při celoročním preventivním programu Chovám se správně. První lekce byla věnována činnosti městské policie. Žáci a žákyně se při bohaté diskusi dozvěděli mnohé o práci policistů, jejich vybavení i o jejich dohledu na bezpečnost v našem městě. Všichni se již těší na další setkání.

Ivana Válalová