Home >Pro budoucí prvňáčky >Dění ve třídách Začít spolu >Pasování na čtenáře knihovny - akce 1. A
Pro budoucí prvňáčky

Pasování na čtenáře knihovny - akce 1. A

Začít spolu

Pasování na čtenáře knihovny - akce 1. A

Ve středu 30. 11. 2022 se konalo slavnostní pasování žáků 1. A na čtenáře knihovny. Každý žák přečetl text z listu papíru a tím dokázal, že si titul čtenáře a průkazku do knihovny zaslouží. Kulturní vystoupení kroužku Rákosníček z naší školy dalo celé akci ještě slavnostnější ráz. Již v pátek se chystáme do knihovny půjčit si svoji první knížku.

B. Moltašová