Pro budoucí prvňáčky

Pirátské nocování ve škole

Začít spolu

Pirátské nocování ve škole

Na úterý 31. května se těšil každý třeťák a třeťačka. Vždyť nocovat ve škole byla veliká událost. Vše vypuklo kolem 18 hodiny, kdy proběhlo uložení věcí do třídy. Pak se všichni i s rodiči shromáždili v atriu školy. Pro naše pirátky a piráty zde byla připravena dobrodružná stezka a pro rodiče přátelské posezení s opékáním špekáčků. Když dospěláci opustili palubu školy, vrhli se žáci a žákyně do různých pirátských úkolů. Zjistili, že zavazovat si tkaničky, chodit po laně a házet si drobným předmětem s páskou přes oko není zase až tak jednoduché. Během dlouhých a namáhavých dní drancování a loupežení je nutné udržet si dobrou náladu. Zpěv je jedním z nejlepších způsobů, jak toho docílit. A to byl i další úkol pro naši posádku. Vymyslet rýmy a ty pak spojit do popěvku, který ještě nikdo nikdy neslyšel ani nezpíval. A nakonec nechyběla ani stezka odvahy. Pak už se pirátky a piráti začali pomalu chystat na spaní a zalézat do svých spacáků. A četly se vytvořené a sepsané pirátské příběhy. I počasí jako by vědělo, že se nocuje na palubě a během noci se zažila pravá bouřka. Ráno všechny vzbudily již sluneční paprsky a po ranních rituálech, které navštívil i pan ředitel, se všichni vydali na filmové představení Tajemství staré bambitky 2. Cestou zpět si posádka procvičila tělo na prolézačkách v Kočičině a načerpala další energii v cukrárně U Nováků. Všichni byli velmi spokojení a klidně by přespávali ve škole častěji. Johoho.

Pirátky a piráti 3. A