Home >Pro budoucí prvňáčky >Třídy Začít spolu >Naše současné třídy Začít spolu
Pro budoucí prvňáčky

Naše současné třídy Začít spolu

Naše současné třídy Začít spolu

V současné době se vyučuje dle programu Začít spolu ve třídách:

1. A

1. B

2. A

2. B

3. A

4. A.

Třída 1. A pracuje pod vedením paní učitelky Boženy Moltašové,  1. B pod vedením paní učitelky Radky Slavíkové. V 2. A působí paní učitelka Eva Švihálková, ve 2. B Michaela Seiferová. Paní učitelka Václava Nešpůrková vyučuje ve třídě 3. A a paní učitelka Ivana Válalová zahájila již čtvrtý rok ve třídě 4. A. 

V každém ročníku jsou jsou třídním učitelkám nápomocny asistentky pedagoga.

 

Další informace o programu Začít spolu a dění v těchto třídách naleznete zde.