Home >Pro budoucí prvňáčky >Třídy Začít spolu >Naše současné třídy Začít spolu
Pro budoucí prvňáčky

Naše současné třídy Začít spolu

Naše současné třídy Začít spolu

V současné době se vyučuje dle programu Začít spolu ve třídách 1.A, 1.B, 2.A a 3.A.

Třída 1.A pracuje pod vedením paní učitelky Kláry Buďové, 1.B pod vedením paní učitelky Michaela Seiferové. Paní učitelka Václava Nešpůrková působí ve třídě 2.A a paní učitelka Ivana Válalová zahájila již třetí rok ve třídě 3.A. 

V druhé a třetí třídě jsou třídním učitelkám nápomocny asistentky pedagoga.

 

Další informace o programu Začít spolu a dění v těchto třídách naleznete zde.