Home >Pro budoucí prvňáčky >Zápis do 1. třídy >Průběh našeho zápisu do první třídy 2023 - 2024
Pro budoucí prvňáčky

Průběh našeho zápisu do první třídy 2023 - 2024

Průběh našeho zápisu do první třídy 2023 - 2024

Program zápisu budoucích prvňáčků bude letos motivován tématem ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ.

Při vstupu do školy vás hned ve vestibulu přivítají žáci našeho pátého ročníku, kteří si pro vás připravili několik drobných úkolů. Děti budou mít možnost splnit úkol jara, léta, podzimu i zimy. Tyto úkoly jsou zábavné a mají za úkol uvolnit napětí, které u některých předškoláků vzniká, když se uvědomí důležitost zápisu.

Poté se za doprovodu našich páťáků přesunete do prvního patra, kde bude přichystán již vlastní opravdový zápis.

Nejdříve si rodiče vyřídí nezbytné formální záležitosti (odevzdají podepsanou přihlášku, doplní potřebné údaje apod., předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz) ve třídě, kde vás přivítají paní vychovatelky naší školní družiny.

Potom vás pozve do vámi vybrané konkrétní třídy paní učitelka, kde budou připravené úkoly čtyř ročních období. Jednotlivé úkoly mají za úkol ověřit úroveň vašeho dítěte v různých oblastech, které jsou důležité pro úspěšné fungování ve škole:

  • Matematické představy (určit počet, více, méně, geometrické tvary)
  • Řeč
  • Sluchové vnímání (slabiky, první hláska ve slově apod.)
  • Barvy
  • Grafomotorika (základní prvky – čára, vlnovka, horní a dolní klička, lomená čára, spirála, horní a dolní oblouk apod.)
  • Zrakové vnímání (najít odlišný obrázek v řadě apod.)
  • Prostorová orientace (první, poslední, vlevo, vpravo dole apod.)

Závěr našeho zápisu strávíte v ředitelně naší školy, kde děti dostanou drobné dárky a právě pořízené slavnostní foto. Rodiče budou mít možnost si popovídat s vedením školy a vznést případné dotazy.

 

Doporučujeme ještě jako přípravu na zápis a vstup do školy:

  • docvičit logopedické vady
  • trénovat samoobsluhu – oblékání, WC, oběd
  • trénovat zamykání visacího zámku (máme v šatnách na každé skříňce)

 

Na shledanou u zápisu v pátek nebo v sobotu 14. – 15. dubna 2023!

Nezpoameňte se přihlásit online již od 13. března do 9. dubna 2023!

 

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích 342